Velika prepreka obnovljivim izvorima energije

By Published On: 2 prosinca, 2022Categories: Održivi razvojTags:
Velika prepreka obnovljivim izvorima energije

Velika prepreka za investitore povezana je s priključenjem projekata obnovljivih izvora energije na elektroenergetsku mrežu. Od listopada 2021. godine obustavljena su sva priključenja, a nakon dugotrajnog rada na metodologiji koju donosi HERA, a koja je temelj za novu cijenu priključka, još uvijek nije poznat iznos te nove cijene. Pravilnik o priključenju operatora prijenosnog i distribucijskog sustava još nije donesen, a HEP ODS i HOPS još uvijek nisu uskladili svoje pravilnike i procedure s novim zakonskim odredbama.

Čekanje pripadajuće metodologije zapreka je i za donošenje ostalih potrebnih podzakonskih akata kojima je ona uvjet pa je jasno da time dolazi do dodatnog usporavanja. Bez toga ne može profunkcionirati ni sustav izdavanja energetskih odobrenja.

Projekti obnovljivih izvora energije u zastoju su već godinu dana, i to u godini kad je glavni prioritet EU-a uklanjanje prepreka i ubrzanje razvoja obnovljivih izvora energije.

U usporedbi s hrvatskim potencijalom, još uvijek imamo puno manje realiziranih projekata obnovljivih izvora energije te još uvijek uvozimo energiju. U današnjoj kriznoj situaciji sigurnost opskrbe i vlastita proizvodnja energije nisu samo pitanja cjenovne konkurentnosti, već i pitanja strateške sigurnosti. EU je to istaknula, proglasivši obnovljive izvore energije pitanjem javnog interesa i energetske sigurnosti.

Izvor:
Obnovljivi izvori energije Hrvatska (Objavljeno 13. studenog 2022.)