Održivi razvoj i poslovanje

Održivi razvoj i poslovanje

Sukladno globalnim trendovima i sve prisutnijom potrebom za održivim poslovanjem i racionalnijem načinu života, odlučili smo se uključiti u poslovanje na polju održivosti i energetske učinkovitosti s posebnim naglaskom na Solarnu energiju i cjelovita rješenja za filtraciju vode za piće, ali i druge namjene. Na ovom polju vidimo velik potencijal te očekujemo značajan razvoj u budućnosti.

U cilju smanjenja potrošnje energije i kontrole njezinih troškova, instaliramo i mijenjamo staru i neučinkovitu rasvjetu s modernom i učinkovitom LED rasvjetom. Za više informacija kontaktirajte nas na info@operando.hr

Što je to održivi razvoj i poslovanje i kako ga jednostavno pojasniti?

Najjednostavnije rečeno, održivi razvoj podrazumijeva da svaka osoba, poduzeće i država uzima u obzir kakve posljedice svaki njihov korak ostavlja na buduće generacije. Osigurava napredak – put prema boljoj i zelenijoj budućnosti.

Ali koliko nas zapravo razmišlja o svojoj ili budućim generacijama? O čemu uopće trebamo razmišljati?

Održivi razvoj uključuje društvo, okoliš i gospodarstvo. Oni su međusobno povezani što znači da svaka najmanja promjena u jednom segmentu ima značajan utjecaj na sva tri segmenta. Primjerice, zagađenje okoliša utječe na razvoj bolesti u društvu što znači manje radne snage u gospodarstvu, a samim time i ukupnu industrijsku proizvodnju i stopu rasta.

Što se održivim razvojem zapravo pokušava postići?

Njime se nastoji postići sinergija i sklad između sva tri segmenta kako bi se osiguralo rješavanje globalnih problema.

A koji su to globalni problemi?

Za globalne probleme smo svi čuli, ali ne razmišljamo o njima jer velika većina nas smatra da se ne odražavaju direktno na nas i da oni neće imati nikakve negativne posljedice ako ih ne rješavamo. Siromaštvo, glad, pandemije, zatopljenje, otapanje ledenjaka, zagađenje okoliša… Sve to ima vrlo velik utjecaj na nas danas, ali i na buduće generacije.

Mišljenje “ja kao jedna osoba ne mogu napraviti ništa” nije rješenje. Svaka osoba ima utjecaja te svaki i najmanji korak prema boljem je važan.
Zamislite da samo sto osoba napravi samo jedan mali korak… Samo ne baci jedan mali papirić na cestu nego u koš za smeće. To je već 100 malih papirića manje koji ne zagađuju naše šume i vode. Osim zaštite okoliša, kroz smanjenje otpada ili emisije CO2, moramo razmišljati o resursima koje imamo, a koji su ograničeni. Kako ih racionalno koristiti te kako ih ubuduće supstituirati obnovljivim izvorima ili drugim alternativama.

Solarna energija, hidroenergija ili korištenje alternativnih vrsta prijevoza na kraćim relacijama doprinosi očuvanju okoliša, smanjenju troškova i potrošnje u totalu te očuvanju našeg zdravlja.

Ne želimo biti generacija koja je uništila svijet. Želimo biti generacija koja ga je spasila te koja će pokušati smanjiti nejednakosti u bogatstvu između ljudi koja nije nikada bila veća, te pružiti svima jednakost izbora bez obzira na spol, rasu, mjesto življenja ili materijalne mogućnosti.

“Budi promjena
koju želiš
vidjeti u svijetu”

Mahatma Gandhi

Hrvoje Ljubičić
Hrvoje Ljubičić

Osnivač

Zauzmite mjesto na tržištu uz Operando

Kod nas je klijent na prvom mjestu. Kontaktirajte nas!

Branding

Evaluacije snage i pozicije
brenda

Branding proizvoda i usluga

Consulting

Financijski consulting i izrada feasibility studija

Consulting

Analiza

Analiza tržišne vrijednosti
proizvoda i usluga

Outsourcing