Hrvatska se sve više okreće solarnoj energiji

By Published On: 26 travnja, 2024Categories: Solarne elektraneTags:
Hrvatska se sve više okreće solarnoj energiji

Ugradnja solarnih elektrana u Hrvatskoj ubrzano napreduje

Ugradnja solarnih elektrana u Hrvatskoj ubrzano napreduje. Međutim, i dalje je na samom začelju Europe s obzirom na instaliranu snagu po stanovniku. Instalirana snaga sunčanih elektrana u Hrvatskoj veća je od 0,5 GW, a najvećim djelom su to velike elektrane, čija snaga iznosi oko 310 MW.

U Hrvatskoj dominiraju elektrane velike snage

S obzirom na instaliranu snagu, dominiraju elektrane velike snage, ali se želi izjednačiti omjer između velikih i malih elektrana. Trenutno je udio velikih elektrana oko 70 %. U Europi omjer između velikih i malih elektrana iznosi 34 : 66 %.

Stanje se poboljšava

U 2023. godini na području Zagreba instalirano je 1728 solarnih elektrana, a važno je poboljšati fleksibilnost elektroenergetske mreže radi prihvata veće snage iz obnovljivih izvora. Hrvatska se ističe po primjeni PDV-a od 0 % na solarne toplinske sustave, što je rijetkost u Europi.

Ubrzavanje solarne tranzicije

Europska unija u procesu je donošenja Strategije Sunčeve energije, koja će dodatno ubrzati razvoj i ugradnju solarnih elektrana. Nadalje, direktiva o energetskim svojstvima zgrada (EPBD) prepoznala ju je kao jednog od ključnih izvora energije u zgradarstvu u budućnosti.

Predviđa se da će sve zgrade do 2050. morati biti zgrade nulte emisije, potičući ugradnju solarnih elektrana i dizalica topline.

Ugradnja solarnih elektrana

Oslobodite snagu sunca i uštedite novac. Zatražite ponudu za solarnu elektranu već danas!

Što nas čeka u budućnosti?

Od 2028. godine sve zgrade će trebati biti građene u skladu sa standardom zgrada nulte emisije (ZEB), a od 2030. godine sve novoizgrađene zgrade morat će biti takve. Do 2050. sve zgrade morat će biti zgrade nulte emisije.

Dizalice topline i solari su budućnost

Kako bi se navedeni zahtjevi ostvarili, od 2025. godine na natječajima za poticaje u zgradarstvu više se neće odobravati projekti kojima je predviđena ugradnja kotlova s izgaranjem fosilnih goriva.

Cilj je postupno ugrađivati sunčane elektrane na sve zgrade pa će tako uskoro dominirati solarna oprema i dizalice topline.

Izvor:
Energetika-net.com (Objavljeno: 27. ožujka 2024.)