U siječnju velika proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora

By Published On: 4 ožujka, 2024Categories: Solarne elektraneTags:
U siječnju velika proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora

Udio OIE u proizvodnji električne energije

Prema izvještaju o proizvodnji električne energije za siječanj, udio obnovljivih izvora energije u proizvodnji bio je 77,2 %, a neobnovljivih 22,8 %. S obzirom na proizvodnju električne energije, obnovljivi izvori energije sudjelovali su sa 65,6 %.

U proizvodnji električne energije, predvodile su hidroelektrane s udjelom od 42,9 % te ostali OIE s udjelom od 22,7 %. Neobnovljivi izvori energije sudjelovali su s 19,4 %. Vjetroelektrane su proizvele rekordnih 294 GWh, čime su za 34 GWh premašile proizvodnju električne energije hrvatskog dijela nuklearne elektrane Krško, koji iznosi 50 %.

Obnovljivi izvori energije

Prema preliminarnim podacima, obnovljivi izvori energije su u 2023. godini proizveli gotovo 70 % električne energije na godišnjoj razini, što je najveća proizvodnja do sada. Ona iznosi 11.757 GWh, odnosno 34,7 % više nego 2022.

Proizvodnja vjetroelektrana i sunčanih elektrana u 2023. godini bila je rekordna s udjelom od 14,5 %, čime je za 0,9 % prestigla nuklearnu elektranu Krško koja iznosi 50 %.

Promjena u temperaturi zraka – promjena u potrošnji energije

Varijacije u temperaturi zraka u siječnju odrazile su se i na potrošnju električne energije. Zabilježen je rast potrošnje električne energije u hladnijim danima, a bile su vidljive i oscilacije dnevne potrošnje energije s obzirom na radne i neradne dane te ovisno o temperaturi zraka i potrebama za grijanjem. S obzirom na 0,4 °C višu temperaturu zraka u odnosu na normalnu, potrošnja električne energije za grijanje bila je manja za 10 GWh u odnosu na normalnu potrošnju u siječnju

Velika proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora

OIE su proizveli više električne energije od termoelektrana, 58 GWh više i od hrvatskog dijela nuklearne elektrane Krško (više za 133 GWh), čime su u siječnju 2024. zauzeli drugo mjesto u energetskom miksu.
U siječnju je maksimalna dnevna pokrivenost ukupne potrošnje energijom iz OIE iznosila 97 % u čemu su hidroelektrane sudjelovale s 53 %, a ostali OIE s 44 %.

Minimalna dnevna pokrivenost ukupne potrošnje energijom iz obnovljivih izvora u siječnju 2024. je iznosila 42 %, u čemu su hidroelektrane sudjelovale s 34,8 %, a ostali OIE sa 7,2 %.

U siječnju velika proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora

Vjetroelektrane

Na dan 1. siječnja 2024., ukupna instalirana snaga vjetroelektrana iznosila je 1.160,15 MW. Proizvodnja vjetroelektrana je u siječnju iznosila 294 GWh, što predstavlja povijesno rekordnu proizvodnju, a vjetroelektrane su proizvele za 34 GWh više električne energije od hrvatskog dijela NE Krško.

1. siječnja 2024. godine u radu je bilo 462,5 MW solarnih elektrana, što je jednako kao i u prosincu 2023. Nastavi li se ovaj trend u 2024. godini, mogla bi se očekivati godišnja proizvodnja od 810 GWh iz solarnih elektrana, što bi predstavljalo oko 4,4 % inozemne potrošnje.

Izvor:
OIE (Objavljeno: 22. veljače 2024.)