U RH uskoro počinje izgradnja baterijskog sustava od 50 MW

By Published On: 14 prosinca, 2023Categories: Održivi razvojTags:
U RH uskoro počinje izgradnja baterijskog sustava od 50 MW

Upotreba fosilnih goriva ima negativan utjecaj na sve nas te je zbog toga potrebno razmišljati o upotrebi obnovljivih izvora kao što su vjetar, voda i sunce. Međutim, problem kod obnovljivih izvora energije predstavlja nestabilnost jer ovise o vanjskim uvjetima što ima utjecaja i na promjenjivost cijena energije. Jedno od mogućih rješenja predstavlja upotreba baterijskih sustava koji bi višak proizvedene energije mogli pohraniti te ju koristiti kasnije kada je potrebna. Međutim, potrebna su dodatna tehnološka usavršavanja baterijskih sustava kako bi se to moglo ostvariti.

Baterijski sustavi u Hrvatskoj

Europska komisija, prošle je godine Hrvatskoj tvrtki iz Rijeke, IE-Energy, odobrila 19,8 milijuna eura bespovratnih sredstava s ciljem razvoja ovakvog baterijskog sustava. Baterijski sustav trebao bi biti sagrađen u blizini Šibenika, koji će imati kapacitet od 50 MW tj. 110 MWh. IE-Energy trenutno se nalazi pri kraju prikupljanja dokumentacije, a s radom bi trebali započeti u prvom kvartalu 2024. godine.

Baterijski sustav služit će uravnoteženju sustava, a bit će priključen na prijenosnu mrežu.

Njegova glavna odrednica predstavlja fleksibilnost koja će mu omogućiti da prima energiju iz mreže, ali da i vraća energiju ponovno u mrežu.

No, ovo nije prvi baterijski sustav u Hrvatskoj. Naime, Hrvatska elektroprivreda već ima u pogonu 3 baterijska sustava za pohranu energije. Jedan se nalazi u Zagrebu u zgradi sjedišta HEP-a, drugi u Vukovoj Gorici na odmorištu u sklopu sustava e-punionica, a treći na otoku Visu uz sunčanu elektranu.

Na Visu se nalazi baterijski sustav snage 1MW i kapaciteta 1,44 MWh koji je instaliran s ciljem pružanja usluga uravnoteženja elektroenergetskog sustava i sa svrhom očuvanja stabilnosti mreže na otoku.

Isto tako, trenutno su u fazi razvoja projekti baterijskih spremnika na nekoliko potencijalnih lokacija u Hrvatskoj, na otocima Unijama i Lošinju, u KTE-u Jertovec, ukupnog kapaciteta do 50 MWh.

Potencijal primjene uz sunčane elektrane

Najveći potencijal primjene baterijskih sustava vidi se u instalaciji baterijskih spremnika uz sunčane elektrane, koji se može puniti energijom iz sunčane elektrane u razdobljima kada se proizvodi više nego što se troši, a opskrbljivati potrošače električnom energijom u razdobljima kada nema proizvodnje. To znači da bi se korisnici mogli neprestano opskrbljivati obnovljivom energijom.

Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) zadužen je za priključenje ovih skladišta na prijenosnu mrežu, ali prema Zakonu o tržištu električne energije, ne smije biti vlasnik postrojenja za skladištenje energije.

Prednosti i nedostaci baterijskih sustava

Kao prednosti baterijskih sustava, nad ostalim, ističu se:

  • brz odaziv
  • životni vijek dulji od 10 godina
  • učinkovitost veća od 90% posto
  • velik raspon kapaciteta pohrane električne energije
  • velik raspon izlaznih snaga
  • pouzdanost i sigurnost.

Isto tako, jedna od prednosti koja se ističe je i reakcija na potrebe dispečera prijenosnog sustava unutar dvije sekunde te jednostavna ugradnja i implementacija sustava. Isto tako, vlasnici baterijskog spremnika mogu ostvariti dodatne prihode, ali i opravdati investiciju u baterijski spremnik trgovanjem na tržištu električne energije. Također, mogu pružati pomoćne usluge elektroenergetskom sustavu, na primjer regulacija napona i frekvencije.

Visoka cijena investicije ističe se kao glavni nedostatak baterijskih sustava te niska gustoća pohrane električne energije. Isto tako, baterije ne predstavljaju rješenje svega i svih problema, nego su samo važan element koji se kombinira s drugim elementima na razini prijenosnog sustava.

Sigurnost sustava

Baterije se smatraju ključnima za sigurno funkcioniranje sustava zajedno s elementima sustava, kao što su reverzibilne hidroelektrane, novi dalekovodi i konekcije dovoljnoga kapaciteta sa susjednim državama te napredni digitalni sustavi za upravljanje energetskim sustavom.

Ovdje se posebice misli na behind-the meter baterije, koje su ugrađene kod potrošača koji imaju već ugrađene solarne elektrane na krovovima. Njihova puna ekonomska vrijednost doći će do izražaja kada se na naše tržište pored postojećih nižih i viših tarifa uvedu i tzv. dinamičke tarife. One će omogućiti krajnjim korisnicima da upotrebom baterija, putem tzv. virtualnih elektrana ostvare dodatne ekonomske koristi.

Primjerice, kada je u podne previše energije u sustavu ili navečer kada nedostaje energije, korisnici bi pomogli operatoru sustava da lakše i sigurnije upravlja sustavom. Time bi se smanjio rizik za sve dionike mreže, od korisnika do operatora, od neželjenih posljedica.

Više informacija možete pronaći u članku dostupnom na linku: https://lidermedia.hr/

IZVOR: Lider Media