U planu smanjenje bacanja hrane za 30% do 2028. godine

By Published On: 30 kolovoza, 2023Categories: HranaTags:
U planu smanjenje bacanja hrane za 30% do 2028. godine

Otpad od hrane

U Hrvatskoj godišnje nastaje više od 286.000 tona otpada od hrane. Od ukupno odbačene hrane u Hrvatskoj, 76% dolazi iz kućanstava, a 24% iz poslovnog sektora. Građani Hrvatske, godišnje bace 129.616 tona jestive hrane, a baci se i 86.726 tona nejestivog dijela. Poslovni sektor godišnje izgubi 50.723 tona jestive hrane i 19.311 koji je nejestivi.

Nužnost promjene gospodarenja hranom

Nužno je provesti niz aktivnosti kako bi se promijenile navike i ponašanja ljudi prilikom rukovanja hranom.

Početkom godine, Ministarstvo poljoprivrede sklopilo je dobrovoljne sporazume za sprječavanje i smanjenje otpada od hrane s različitim skupinama dionika kojima potiče njihovu međusobnu suradnju i dijalog, razmjenu iskustva te definiranje zajedničkih ciljeva i aktivnosti. Cilj sporazuma je do 2028. godine smanjiti postotak bačene hrane za 30%.

Planovi gospodarenja otpadom od hrane

Prema hijerarhiji gospodarenja otpadom od hrane, prednost se daje sprječavanju nastajanja otpada od hrane, odnosno učinkovitu proizvodnju, preradu, skladištenje, prodaju i ostalu distribuciju hrane, uz minimalno stvaranje viškova.

Iako je Hrvatska među zemljama u EU s najmanjom količinom otpada od hrane po stanovniku, radi se na provedbi mjera i aktivnosti sadržanih u novom Planu sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane do 2028. Plan je usvojila Vlada te je za njega osigurano 5,7 milijuna eura. Također, provode se i reformske mjere “Unaprjeđenje sustava doniranja hrane u RH“ iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.

U sklopu reformske mjere NPOO-a, ukupne vrijednosti 4,2 milijuna eura, do sada su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane u vrijednosti 1,9 milijuna eura, za 41 posrednika u lancu doniranja hrane i za 9 banki hrane.

Planirani početak rada banki hrane je najkasnije početkom 2024. godine

Kako bi se olakšalo doniranje hrane, unaprijeđen je zakonodavni okvir za doniranje hrane, izrađen je vodič za doniranje te je uspostavljen IT sustav koji je do danas spasio 700 tona hrane. IT sustav broji 322 donatorska i 109 posredničkih profila.

Izvor:
Ja TRGOVAC (Objavljeno: 5. srpnja 2023.)