Jedan od najnovijih globalnih trendova u svijetu obnovljivih izvora energije je plutajuća solarna tehnologija. Plutajući solarni paneli grade se diljem svijeta, na jezerima, umjetnim akumulacijama te svim mirnijim vodama stajaćicama.

Pokrivanje samo 10% svih umjetnih rezervoara u svijetu plutajućim solarnim panelima rezultiralo bi instaliranim kapacitetom od 20 teravata – 20 puta više od današnjeg globalnog solarnog fotonaponskog kapaciteta.

Do danas je većina solarnih panela postavljena na tlu ili na krovovima. Solarna tehnologija koja pluta na vodi ima jedinstvenu prednost: ne zauzima kopneno područje koje bi se moglo koristiti u druge svrhe. Ovo je iznimno važno za zemlje koje se suočavaju s nedostatkom zemljišta.

Konvencionalne solarne elektrane često su kritizirane zbog količine zemlje koju zauzimaju, a koja bi se mogla koristiti za uzgoj usjeva za prehranu rastuće svjetske populacije ili sadnju šuma koje apsorbiraju ugljik. Ekolozi također tvrde da solarne elektrane i vjetroelektrane na kopnu mogu imati nepovoljan utjecaj na biološku raznolikost.

Zbog toga zemlje koje nemaju dovoljno plodne zemlje i raspoloživog građevinskog zemljišta, mnogo ulažu u plutajuće solarne elektrane.

Nažalost, kod plutajućih solarnih elektrana se još uvijek nailazi na dosta problema. Voda uzrokuje koroziju, a postavljanje panela pod kutom je teško i skupo na plutajućoj platformi. Instalacije na slatkovodnim vodama također se suočavaju s protivnicima koji žele slobodne površine za druge aktivnosti, poput plivanja, vožnje čamcem ili ribolova. Iz tih razloga, za sada je postavljeno manje od 1% elektrana na vodi u odnosu na ukupan broj svih solarnih elektrana.

No, plutajuće solarne elektrane imaju i dodatne prednosti. Za razliku od konvencionalnih solarnih elektrana koje mogu biti neučinkovite kada se solarni paneli pregriju, plutajući solarni paneli stvaraju dodatnu energiju zbog rashladnog učinka vode.

Više informacija možete pronaći u članku dostupnom na linku.