Odobreno je uključivanje mjera REPowerEU u nacionalne planove kako bi se povećala neovisnost o ruskim fosilnim gorivima, ubrzala zelena tranzicija i suzbilo energetsko siromaštvo. To uključuje mjere uštede, proizvodnju čiste energije, diversifikaciju opskrbe i potporu kućanstvima.

Države članice Europske unije koje zatraže dodatna sredstva u sklopu izmijenjenog plana za oporavak i otpornost morat će uključiti mjere za uštedu energije, proizvodnju čiste energije i diversifikaciju opskrbe, kao što je predviđeno programom Europske unije REPowerEU.

Ovim mjerama se osigurava podržavanje ulaganja u borbu protiv energetskog siromaštva i pružanje potpora najranjivijim kućanstvima te malim, srednjim i mikropoduzećima. Najmanje 30% rashoda u okviru plana REPowerEU namijeno je mjerama koje imaju višedržavnu dimenziju, koje rješavaju postojeće poteškoće u prijenosu, distribuciji i skladištenju energije te povećavaju prekogranične protoke, čak i ako ih provodi jedna članica Europske unije.

Bez obzira na nove mjere, vodi se računa o neposrednim problemima Europske unije u pogledu energetske sigurnosti, smanjenja potencijalne štete za okoliš i ne ugrožavanja klimatskih ciljeva Europske unije.

Parlament je osigurao da se dodatnih 20 milijardi eura bespovratnih sredstava, koje je predložila Europska komisija, prikupi iz sljedećih izvora: osam milijardi iz ranije dražbe nacionalnih emisijskih jedinica u okviru sustava Europske unije za trgovanje emisijama, a preostalih 12 milijardi iz Inovacijskog fonda. Ostvareni prihodi ne mogu se upotrijebiti za ulaganja u fosilna goriva. Sredstva će biti namijenjena borbi protiv energetskog siromaštva, promicanju zelene energije i jačanju kapaciteta za skladištenje energije.

Plan REPowerEU pomoći će osiguranju pristupačnih cijena energije za građane i poduzeća. Omogućiti će sigurnu opskrbu energijom i odmak od ovisnosti o ruskim fosilnim gorivima. Kako bi REPowerEU ostvario stvarnu dodanu vrijednost, države članice trebale bi dodijeliti najmanje 30% sredstava iz ovog programa prekograničnim projektima. U planu su predstavljena GO-TO područja za koja se smatra da su najefikasnija za proizvodnju zelene energije te pomoću kojih Europska unija do 2030. godine želi proizvesti mnogo više domaće, čiste, zelene energije.

Mehanizam za oporavak i otpornost je izvanredna, jednokratna mjera koja će se primjenjivati do 31. kolovoza 2026. godine.

Izvor:
ekovjesnik.hr (Objavljeno: 14.2.2023.)