Rast BDP-a u 2023. godini

Već 12. kvartal zaredom Hrvatska bilježi rast BDP-a. Rast BDP-a u 2023. godini iznosio je 4,3%, dok je u cijeloj prošloj godini iznosio 2,8%. Od svih sastavnica BDP-a, najviše su porasle investicije i potrošnja.
Prema procjeni DZS-a, BDP je u 4. tromjesečju 2023. godine realno porastao 4,3% u odnosu na 2022. godinu. To je brži rast nego u 3. tromjesečju 2023., kada je BDP porastao 2,8%.

U posljednjem tromjesečju 2023. godine, BDP je porastao za 5,5%, što predstavlja najbrži rast još od 3. tromjesečja 2022. godine.

Stanje po sastavnicama BDP-a

Potrošnja kućanstava najveća je sastavnica BDP-a koja je porasla 5,3% u 4. kvartalu 2023. godine u odnosu na isto razdoblje godinu dana ranije.

Bruto investicije u fiksni kapital porasle su 6% na godišnjoj razini, što predstavlja približan rast kao i u prethodnom kvartalu.

Državna potrošnja porasla je za 0,2%, a u prethodnom tromjesečju za 2,1%. Međutim, izvoz roba i usluga smanjio se u 4. tromjesečju prošle godine za 4,4% na godišnjoj razini. Izvoz roba pao je za 8,7%, a izvoz usluga se povećao za 0,9%.

Zabilježen je pad uvoza roba i usluga za 7,1%, što je znatno manje nego u prethodnom kvartalu, kada je smanjenje iznosilo čak 12,1%. Tada se uvoz roba smanjio za 9%, a uvoz usluga se povećao za 5,2%.

Rast BDP-a u 2023. godini brži od prosjeka EU-a

Prema sezonski prilagođenim podacima DZS-a, BDP je u posljednjem tromjesečju 2023. godine porastao za 4,3% godišnje, a 1,3% kvartalno. Rast hrvatskog BDP-a znatno je brži u odnosu na prosjek Europske unije.

U prethodnom tromjesečju BDP EU-a porastao je za 0,1% u odnosu na prethodni kvartal, dok je na godišnjoj razini porastao za 0,3%.

U 4. tromjesečju BDP je u Eurozoni stagnirao, a na godišnjoj razini je porastao samo za 0,1%.

Izvor:
Ja TRGOVAC (Objavljeno: 28. veljače 2024.)