Stabilizacija maloprodaje u EU

U siječnju se u Europi mnogo trošilo na hranu što je dovelo do stabilizacije prometa u maloprodaji Eurozone. Zabilježen je rast od 0,1% u odnosu na mjesec ranije, kada se smanjio za 0,6%.

Na razini cijele EU, promet u maloprodaji je porastao za 0,3%, nakon revidiranog, 0,7%-tnog pada u prosincu.

Na početku godine promet u maloprodaji se stabilizirao zbog porasta prodaje prehrambenih proizvoda, pića i duhana koja je porasla za 1% s obzirom na prosinac i za 0,8% na razini EU.
U prosincu se prodaja smanjila za 0,7% u eurozoni te za 0,6% u EU.

Najveći rast maloprodaje bio je zabilježen u maloprodaji goriva i to za 1,7% u Eurozoni te za 1,2% u EU, što predstavlja veći rast nego u prosincu.

Države s najvećim rastom maloprodaje u siječnju

Najveći rast maloprodaje u siječnju, s obzirom na prosinac, bio je prisutan u Luksemburgu kada je porastao za 7,6%. Nadalje, rast je bio prisutan u Rumunjskoj za 3,8% te Cipru za 1,5%.

Države s padom prometa u maloprodaji

S druge strane, najveći pad, od 2,6%, na mjesečnoj razini bio je zabilježen u Estoniji. U Slovačkoj je pad bio za 1% te Latviji za 0,8%. Podaci za Hrvatsku, Češku, Grčku, Španjolsku i Italiju nisu bili dostupni.

Na godišnjoj razini, promet u maloprodaji u siječnju se smanjio za 1% u Eurozoni. Prema kategorijama, najveći pad bio je prisutan u maloprodaji široke kategorije neprehrambenih proizvoda koji je iznosio 1,4% u Eurozoni i 1% u EU.

Maloprodaja goriva na području Eurozone porasla je za 0,8%, dok je u EU bila blizu siječnja 2023. godine.

Godišnji promet po državama

Najveći pad prometa u maloprodaji na godišnjoj razini zabilježen je na početku godine u Estoniji i to za 6,7%. Zatim, Belgiji za 3,8% te Finskoj za 2,9%.

Najveći rast prometa i na godišnjoj razini bio je u Luksemburgu i to za 7,2%, Rumunjskoj za 6,7% te Danskoj za 5,9%.

U Bugarskoj i Litvi promet u maloprodaji je ostao isti kao i početkom 2023. godine.

Izvor:
Ja TRGOVAC (Objavljeno: 7. ožujka 2024.)