Više se neće oporezivati dio dohotka ostvarenog prodajom viška električne energije.

Trenutno je u pripremi nova izmjena zakona o porezu na dohodak prema kojem se ne bi oporezivao određeni dio dohotka ostvarenog prodajom viška električne energije.

Sve više kućanstava odlučuje se na postavljanje solarnih panela, ali mnogima višak proizvedene električne energije stvara probleme. U konačnom prijedlogu izmjena Zakona o porezu na dohodak Vlada predlaže da se ne oporezuje dohodak građana od prodaje viška električne energije proizvedene solarnim panelima na kućama do iznosa od 10.000 (deset tisuća) kuna.

Više informacija možete pronaći u članku dostupnom na linku