Inflacija u Hrvatskoj postupno pada. U studenome je bila 5%, prosincu 4,5%, dok je u siječnju iznosila 4,1%. Stopa inflacije od 4,1% predstavlja najnižu stopu inflacije od listopada 2021. godine kada je iznosila 3,8%.

Mjerenja HIPC-om, godišnja stopa inflacije u Hrvatskoj bila je 4,8%, što predstavlja pad od 0,3% u odnosu na prosinac 2023. U siječnju je prosječna godišnja stopa inflacije na razini Eurozone bila je 2,8%, a višu stopu od Hrvatske imala je samo Estonija čija je stopa inflacije iznosila 5%.

Inflacija u prosincu

Procijenjena godišnja stopa inflacije u kategoriji hrana, piće, duhan i usluge bila je 6,3%, dok je kod industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije iznosila 3,9%. Na mjesečnoj razini, u odnosu na studeni 2023., u kategorijama hrane, pića, duhana i usluga cijene su se povećale za 0,1%.

Međutim, cijene energije pale su za 1,7%, a industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije za 1,2%. Godišnja stopa inflacije u prosincu mjerena HIPC-om iznosila je 5,4%, a na razini cijele 2023. prosječna stopa inflacije iznosila je 8,4%

Inflacija u siječnju

Prema procjenama za siječanj, godišnja stopa inflacije za skupinu hrane, pića i duhana iznosila je 6,1%, usluge 5,9% , industrijske neprehrambene proizvode bez energije 3% , a kod energije zabilježen pad za 0,6%. Uspoređujući inflaciju na mjesečnoj razini, s obzirom na prosinac 2023., cijene hrane, pića i duhana porasle su za 1,1%, a usluga su poskupjele za 0,7%.

Prema prvoj procjeni, cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije pale su za 3,1%, a energije za 0,6%.

Izvor:
Ja TRGOVAC ( Objavljeno: 16. siječnja 2024.)
Ja TRGOVAC (Objavljeno 01.veljače 2024.)