PDV na isporuku i ugradnju solarnih elektrana

By Published On: 11 listopada, 2022Categories: Solarne elektraneTags:
PDV na isporuku i ugradnju solarnih elektrana

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ukida se PDV na solarne elektrane.

PDV na solarne elektrane

Nultom stopom PDV-a oporezivat će se isporuka i ugradnja solarnih panela na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuka i ugradnja solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada.

Stopom PDV-a od 0% oporezivat će se i sva potrebna oprema i radovi (uključujući grupu opreme fotonaponski paneli, inverter, baterija (opcionalno), građevinska konstrukcija i kabelski razvod, solarni kolektori, spremnik tople vode, cirkulacijska pumpa i grupa radovi i usluge i to izvođenje radova na montaži, projektiranje i ishođenje dozvola i priključenje na elektroenergetsku distribucijsku mrežu).

PDV se obračunava i plaća po stopi od 0% na isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuku i ugradnju solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada.” (‘Narodne novine’, br. 73/13, 148/13,143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22; Rješenje USRH 99/13, 153/13)