Pad proizvođačkih cijena poljoprivrednih proizvoda

By Published On: 27 prosinca, 2023Categories: Gospodarski trendoviTags:
Pad proizvođačkih cijena poljoprivrednih proizvoda

7,7%-tni pad prosječnih proizvođačkih cijena poljoprivrednih proizvoda

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, zabilježen je 7,7%-tni pad prosječnih proizvođačkih cijena poljoprivrednih proizvoda u trećem tromjesečju ove godine, u odnosu na isto razdoblje lani. Također, pale su cijene biljnih proizvoda za 16,4%. S druge strane, cijene stoke, peradi i stočnih proizvoda porasle su za 14,5%.

Pad proizvođačkih cijena žitarica od 41,2% te industrijskog bilja od 33,9% zauzimaju najveći udio u biljnoj proizvodnji te je pad njihove cijene utjecao i na pad cijena biljnih proizvoda. Međutim, cijene u su u svim ostalim skupinama porasle.

U skupini proizvoda koji imaju najveći udio u stočarstvu, uspoređujući treće tromjesečje ove i prošle godine, cijene konzumnih jaja porasle su za 26,9%, svinja i goveda za 16,8% te cijene mlijeka za 14,4%. Isto tako, porasle su cijene u svim ostalim skupinama u stočarstvu.

Uspoređujući treće tromjesečje 2023. i 2022. godine, cijene dobara i usluga za tekuću uporabu pale su za 20,2%, na što je najviše utjecao pad cijena energije, gnojiva i stočne hrane.

Cijene gnojiva pale su za 48,9%, stočne hrane za 20,6% te energije za 17,2%. Smanjile su se i cijene sredstava za zaštitu bilja za 16,4%. Međutim, cijene sjemena i sadnog materijala porasle su za 8,8%, a veterinarskih usluga za 9%.

Izvor: Ja TRGOVAC (Objavljeno 15. studenog 2023.)