Pad inflacije u rujnu na 6,6%

By Published On: 27 listopada, 2023Categories: Gospodarski trendoviTags:
Pad inflacije u rujnu na 6,6%

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u rujnu su bile prosječno više za 6,6% u odnosu na isti mjesec prošle godine, a na mjesečnoj razini porasle su za 0,4%. Stopa inflacije od 6,6% predstavlja najnižu stopu inflacije od veljače prošle godine kada je ona iznosila 6,3%.

Ograničavanje cijena

Sredinom rujna Vlada je paketom mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od inflacije ograničila cijene za ukupno 30 grupa proizvoda. Neki od proizvoda kojima je ograničena cijena su: neke vrste jogurta, sira, riže, toaletnog papira. Još u prošlim paketima mjera Vlada je ograničila cijene 7 osnovnih prehrambenih proizvoda, a neki od njih su suncokretovo ulje, mlijeko, brašno.

Već više od godinu dana ograničena je i cijena struje te se provodi kontrola nad cijenama benzina i drugih naftnih prerađevina.

Postupan pad inflacije

Nakon rasta inflacije u kolovozu, u rujnu se nastavio postupan pad koji traje od studenog 2022. godine, kada je inflacija dosegla vrhunac od 13,5%. Cijene hrane, pića i duhana su u rujnu prosječno godišnje porasle za 9,6%, cijene usluga za 6,9%, a industrijskih neprehrambenih proizvoda za 4,6%. Cijene energije više su za 3,9%.

Na mjesečnoj razini, cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda prosječno su više za 2,4%, a energije za 1,5%. Međutim, cijene usluga bilježi prosječan pad od 1%, a hrane, pića i duhana za 0,6%.

HIPC 7,3%

Promatrajući harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HIPC), koji uključuje potrošnju stranih gostiju, godišnja stopa inflacije u Hrvatskoj u rujnu smanjila se sa 8,4 na 73%. Inflacija u eurozoni pala je s 5,2 na 4,3%.

Očekuje se pad inflacije na oko 4,5%

Velik mjesečni pad cijena može se pripisati slabljenju sezonskih turističkih aktivnosti te padu cijena usluga. Pad cijena hrane posljedica je pada proizvođačkih cijena nekih poljoprivrednih proizvoda koje su bile i prije državne intervencije. To se s određenim odmakom reflektiralo na pad maloprodajnih cijena hrane i pića i na domaćem tržištu.

Očekuje se pad inflacije u euro području i Hrvatskoj zbog slabljenja inflacije prehrambenih proizvoda, normalizacije dobavnih lanaca te stabilizacije cijena nafte i drugih energenata. Snažan pad šestomjesečnih očekivanja prodajnih cijena u euro području i dalje sugerira znatno nižu uvoznu inflaciju.

Sukladno smanjenju agregatne potražnje, normalizaciji lanaca dobave i smanjenja inflacije prehrambenih proizvoda, u Hrvatskoj se krajem godine očekuje pad stope inflacije na oko 4,5%.

IZVOR:
Ja TRGOVAC (Objavljeno: 2. listopada 2023.)