Obnovljivi izvori energije – Solarne elektrane

Solarna elektrana – što je to?

 • Solarni fotonaponski panel – prikuplja sunčevu energiju i pretvara je u istosmjernu struju.
 • Inverter – istosmjernu struju pretvara u izmjeničnu i šalje ju potrošačima u kući ili u naponsku mrežu.
 • Priključni kablovi – potrebni za povezivanje solarnih panela, invertera i potrošača.
 • Konstrukcija – potrebna za postavljanje solarnih panela na krov kuće ili drugu željenu poziciju.
 • Optimiseri – opcionalni

  • Omogućuju kontinuiranu proizvodnju bez obzira na prekid stringa (npr. kod zasjenjenja)
  • Smanjuju napon kako bi se elektrana mogla gasiti u slučaju požara
 • Baterija – opcionalna

  • Omogućuje autonomiju do 2 dana

Prednosti solarne elektrane

 • Smanjuje troškove električne energije, grijanja
 • Stvara dodatnu energiju za prodaju velikim opskrbljivačima
 • Proizvodi električnu energiju i po oblačnom vremenu
 • Povrat investicije u roku od 5 do 10 godina

 • Garancija na elemente do 12 godina
 • Radni vijek do 25 godina

 • Mogućnost energetske autonomije
 • Niski troškovi održavanja
 • Smanjuje ovisnost o velikim proizvođačima

Zatražite ponudu za solarnu elektranu

Solarna elektrana

Koraci i potrebni dokumenti:

 1. Ispunjavanje upitnika s osnovnim informacijama
 2. Poslati račune za struju od posljednjih godinu dana
 3. Poslati nacrte krovišta u dwg formatu
 4. Izrada grube procjene troška elektrane
 5. Donošenje odluke o ulasku u projekt
  • Na temelju procjene donosite odluku želite li krenuti u izradu projekta s obzirom na procijenjenu jačinu elektrane
 6. Izrada idejnog rješenja (naplaćuje se)
  • U idejnom rješenju dobivate detaljnu financijsku analizu – proizvodnja po mjesecima, isplativost, rok otplate, inicijalni trošak elektrane
 7. Donošenje odluke o izvedbi solarne elektrane
  • Na temelju idejnog rješenja donosite odluku želite li krenuti dalje u projekt
 8. Izrada glavnog projekta (naplaćuje se)
 9. Izvedba (instalacija) solarne elektrane sukladno dostupnosti elemenata

Na ukupnu cijenu solarne elektrane utječe:

 • Izbor panela
 • Izbor invertera
 • Autonomija (ugradnja baterije ili ne)
 • Zaštita od požara (optimiseri)
 • Kosi ili ravni krov (adekvatna konstrukcija)
 • Specifičnosti na građevini (korištenje košare, lifta i dr.)
 • Udaljenost (lokacija objekta)
 • Troškovi montaže – 2 ili više dana montaže i dr.
 • Troškovi zbrinjavanja elektroničkog otpada od 0,30€/kg (paneli)

Solarna elektrana

Solarni paneli

 • Paneli: odabir i dobava najboljeg panela za podneblje, vrstu krova, nagib i zasjenjenost; ovise i o veličini krova te raspoloživoj površini – dimenzije panela ovise o jačini i proizvođaču
 • Ovisno o panelima, vrsti pokrova i potkonstrukciji krova određuje se konstrukcija za montažu solarnih panela

 • Garancija do 12 godina
 • Vijek uporabe do 25 godina

Solarni crijep

 • “Nevidljive” solarne elektrane – solarne čelije integrirane u crijep – ne narušavaju vizuru objekta
 • Prikladno za objekte pod zaštitom
 • Mogućnost pokrivanja veće površine krova
 • Postavlja se kao standardni crijep – krovopokrivanje
 • Raspoložive razne boje i oblici
 • Postavljaju se i kao solarne fasade
 • 20 godina garancije na proizvod
 • Garancija produktivnosti do 80% – 40 godina
 • 50 godina garancija od prokišnjavanja
 • Vijek uporabe 80+ godina

Naši projekti

Projekt na lokaciji u Zagrebu

7,65kW s baterijskim modulom 15kW

Izazovi kod solarnih elektrana

 • Potrebno odobrenje HEP-a za puštanje u pogon
 • Kod jednofaznih priključaka HEP ne odobrava elektrane veće od 3,6kW
 • Ako dođe do puknuća u HEP-ovoj mreži, i Vi ostajete bez struje

   • Rješenje: autonomija – ugradnja hibridnog invertera i/ili baterije
 • Ako proizvodite više nego što trošite

   • Ne preporučuje se osim ako planirate povećati potrošnju
   • Možete limitirati proizvodnju na inverteru
   • Riskirate da Vas HEP prebaci na industrijske potrošače
 • Ako je vlasništvo podijeljeno, morate imati suglasnost svih suvlasnika
 • Kod prijave na natječaje za subvencije

   • Potrebna prethodno dobivena suglasnost HEP-a
   • Potreban energetski certifikat
   • Obavezna izrada glavnog projekta
   • Svi papiri moraju biti 100% čisti

Povrat investicije u roku
od 5 do 10 godina