Na sjednici saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode raspravljalo se o klimatsko-energetskim politikama u kontekstu nadopune i izmjene Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske (NECP) za razdoblje od 2021. do 2030. godine.

Nadopuna energetskog i klimatskog plana

Nadopuna prvog Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana RH (NECP) iz 2019. godine radi se temeljem EU Uredbe o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime. Glavna motivacija ažuriranja plana je postizanje predvidljivosti i mobilizacije potrebnih ulaganja s ciljem ostvarivanja klimatske neutralnosti te pravedne tranzicije uz energetsku sigurnost, ali i cjenovnu pristupačnost.

NECP RH daje sustavni pregled energetskog sustava, stanja u području energetske i klimatske politike te pregled nacionalnih ciljeva za svaku od pet ključnih dimenzija energetske unije.

Ključne dimenzije energetske unije uključuju sljedeće: energetsku sigurnost, unutarnje energetsko tržište, energetsku učinkovitost, dekarbonizaciju te istraživanje, inovacije i konkurentnost i odgovarajuće politike i mjere za ostvarivanje tih ciljeva.

Nadalje, posebna pozornost posvećuje se ostvarenju ciljeva do 2030. godine koji uključuju smanjenje emisije stakleničkih plinova, energetsku učinkovitost i međusobnu elektroenergetsku povezanost.

Projekti s ciljem donošenja inovacija

NECP-ov cilj je postaviti sve mjere i pravila ponašanja prema energetskoj i klimatskoj otpornosti te ostvarenje ciljeva iz Europskog zelenog plana.

Planom od 100 mjera pokazuju se potencijal ostvarenja ciljeva, analizirajući financijske aspekte te istovremeno vodeći se računa o konkurentnosti. Od ukupno 100 mjera, njih 57 odnosi se na dekarbonizaciju.

Potrebno je okrenuti se projektima koji donose inovacije. Jedan od projekata je vodikova strategija i promocija potrošnje vodika kao zelenog energenta te geotermalne potencijale, ali i ostale obnovljive izvore energije.

Što se tiče energetske učinkovitosti, potrebna je energetska i konstrukcijska obnova zgrada.

Izazovi NECP-a

Jedan od izazova provedbe NECP-a jest osiguranje adekvatne međuresorne suradnje, suradnje gospodarstva i znanosti te poticanje ulaganja u istraživanje i razvoj.

Još jedan od izazova predstavlja raspisivanje natječaja koji su povremeni te česte administrativne barijere.

Više informacija o sjednici i klimatsko-energetskim politikama možete pronaći u članku dostupnom na linku: https://vijesti.hrt.hr/

IZVOR: HRT