Ugradnja solarnih panela na krovove kuća u posljednje je vrijeme sve popularnija tema. Ugrađujemo solare kako bismo maksimalno iskoristili sunčevu energiju te uštedjeli na računima za struju. Međutim, nemaju svi iste mogućnosti ugradnje panela na krovove. Kako bi se riješio ovaj problem, osmišljene su energetske zajednice.

Što su energetske zajednice?

Energetska zajednica omogućuje zajedničko investiranje građana, poduzetnika ili javnog sektora u projekte obnovljivih izvora energije kako bi oni sami sudjelovali u energetskoj tranziciji. S ciljem rješavanja energetskih problema, građani se okupljaju u energetske zajednice koje se potom dijele na energetske zajednice građana i energetske zajednice obnovljivih izvora energije. 

Energetske zajednice građana predstavljaju udruživanje građana s ciljem zajedničkog korištenja električne energije iz obnovljivih izvora, ali nemaju mogućnosti za instalaciju vlastitih panela. Isto tako, u zajednice se udružuju i potrošači koji proizvode viškove energije koju žele podijeliti s drugima.

Zašto se udružiti u energetsku zajednicu?

Benefiti ulaska u energetsku zajednicu su dvostruki. Svi uživamo u čišćem okolišu, a njihovim članovima smanjuju se izdaci za energiju. 

Solarni paneli pretvaraju sunčevu energiju u električnu, ali proizvedena energija je nestabilna zbog promjene intenziteta sunčevog zračenja zbog čega je dobivenu energiju teško uravnotežiti s potrošnjom. Posljedično, kako bi se što više proizvedene električne energije iskoristilo, osnovane su energetske zajednice čiji članovi mogu dijeliti proizvedenu energiju. 

Dakle, članovi mogu dobiti povoljnije cijene električne energije u odnosu na tradicionalne opskrbljivače. Isto tako, vlasnici solarnih elektrana višak proizvedene energije mogu prodavati ostalim članovima zajednice.

Dva tipa energetskih zajednica u Hrvatskoj

Prema zakonu Republike Hrvatske, postoje dva osnovna tipa energetskih zajednica:

  • Energetska zajednica građana
    • EZG je pravna osoba koju kontroliraju članovi, odnosno vlasnici udjela, a može sudjelovati u proizvodnji, opskrbi, potrošnji i skladištenju energije ili pružati druge energetske usluge.
  • Zajednica obnovljivih izvora energije
    • ZOIE može biti pravna osoba koja se temelji na dobrovoljnom sudjelovanju i neovisnosti, a nadziru ju dioničari ili članovi koji se nalaze u blizini izvršavanja projekata koje vlasnik ili pravna osoba razvijaju. Ima mogućnost proizvodnje, potrošnje, skladištenja i prodaje obnovljive energije.

Prepreke uspostave energetskih zajednica

Preraspodjela i zajedničko korištenje proizvedene energije najveća je prednost energetskih zajednica. Međutim, postoje i određene prepreke koje koče njezinu uspostavu, poput regulacije cijena energenata. Time se utječe na isplativost investicija u obnovljive izvore i energetsku učinkovitost, što smanjuje interes građana za ulaganje.

Kada se sve uzme u obzir, ulazak u energetske zajednice građana pozitivna je odluka. Na taj način se reguliraju oscilacije proizvodnje i potrošnje energije. Rezultat toga je da članovi imaju manje financijske izdatke za električnu energiju, a okoliš i društvena zajednica manje su izloženi onečišćenju.

“Naš je najveći izazov u ovom novom stoljeću usvajanje ideje koja se čini apstraktnom – održivi razvoj.”

~  Kofi Annan