Pametne energetske mreže smatraju se inovativnim načinom upravljanja i distribucije električne energije, a tehnološki napredak ne predstavlja samo automatsko očitavanje potrošnje energije, već i mogućnosti kao što su real-time analitika i bolje upravljanje resursima. Inovacije u energetici koriste digitalnu tehnologiju za poboljšanje pouzdanosti, sigurnosti i efikasnosti električnih sistema te omogućavaju stvaranje održivijeg i otpornijeg energetskog sistema. Korištenje pametnih mreža korak je prema zelenijoj budućnosti, energetskoj sigurnosti i globalnoj samodostatnosti.

7 energetskih inovacija

1. Integracija obnovljivih izvora energije

Ovo je jedan od krucijalnih izazova modernog energetskog sektora. Pametne mreže igraju presudnu ulogu u ovom procesu jer omogućuju efikasniju i fleksibilniju distribuciju energije iz obnovljivih izvora.

Zahvaljujući naprednim tehnologijama mogu se prilagođavati proizvodnja i potrošnja energije u stvarnom vremenu. To je vrlo važno za maksimalno iskorištavanje varijabilnih obnovljivih izvora.
Smart grid tehnologije mogu znatno poboljšati stabilnost i pouzdanost mreže pri visokim udjelima obnovljive energije.

2. IoT i automatizacija u energetici

IoT uređaji omogućavaju prikupljanje i analizu podataka u stvarnom vremenu što omogućuje preciznost u monitoringu energetskog sistema. Ovi podaci su ključni za optimizaciju proizvodnje, distribucije i potrošnje energije, čime se povećava energetska učinkovitost na svim razinama.

Primjena IoT-a u energetici za potrošače donosi mogućnost detaljnijeg praćenja i upravljanja vlastitom potrošnjom energije.

Benefiti za potrošače:

 • detaljno praćenje i upravljanje vlastitom potrošnjom
 • pomaže u smanjenju računa za energiju
 • potiče svjesniju potrošnju resursa.

Benefiti za pružatelje usluga:

 • bolje upravljanje mrežnim opterećenjima i prevenciju kvarova
 • pouzdanija usluga
 • smanjenje operativnih troškova

IoT općenito:

 • povećava operativnu efikasnost pametnih mreža
 • omogućava implementaciju inovativnih energetskih modela
 • optimizira energetski sektor
 • postavlja temelje za buduće inovacije u upravljanju energijom

3. Unapređenje energetske učinkovitosti

Ovo predstavlja jedan od ključnih ciljeva pametnih energetskih mreža. Tehnologije omogućavaju preciznije upravljanje protokom energije i smanjenje gubitaka tijekom prijenosa i distribucije.

Pametne energetske mreže integracijom senzora i naprednih mjerila mogu detektirati i odgovoriti na fluktuacije u potrošnji.

4. Dinamičko tarifiranje i fleksibilno upravljanje potrošnjom

Ovo je inovativni pristup koji pametne mreže koriste za efikasnije upravljanje potrošnjom energije.
Model tarifiranja omogućava varijabilne cijene energije tijekom dana temeljene na stvarnoj potražnji i dostupnosti energije. Tako potiču korisnike da svoju potrošnju prilagode razdoblju kada je energija jeftinija i dostupnija.

Benefiti ovog pristupa:

 • smanjenja vršnih opterećenja na mreži
 • manji gubici energije
 • veća učinkovitost

Ova strategija:

 • pomaže u optimizaciji potrošnje i smanjenju troškova
 • promiče održivu potrošnju energije

Fleksibilnim upravljanjem potrošnje pametne mreže povećavaju ukupnu energetsku učinkovitost i doprinose stabilnosti energetskog sistema.

5. Upravljanje vršnim opterećenjima

Ovo je ključno za održavanje stabilnosti i efikasnosti energetskih mreža. Pametne energetske mreže koriste napredne strategije i tehnologije za optimizaciju ovog procesa, smanjujući rizik od preopterećenja i povećavajući energetsku učinkovitost. Korištenjem pametnih mreža mogu se predvidjeti vršni periodi potrošnje i pravovremeno prilagoditi distribuciju energije prema potrebama sistema.

Jedan od pristupa je demand response koji omogućuje dinamičko upravljanje potrošnjom energije kroz izravnu komunikaciju s krajnjim korisnicima. Tehnologija omogućuje korisnicima automatsko smanjenje potrošnje tijekom vršnih sati. To dovodi do značajnih ušteda i smanjenju opterećenja na mrežu.

Ove metode:

 • poboljšavaju operativnu efikasnost mreže
 • pridonose smanjenju energetskih troškova za potrošače
 • povećavaju ukupnu pouzdanost energetskog sistema.
 • imaju važnu ulogu u kreiranju održivijeg i otpornijeg energetskog okruženja.

6. Cyber sigurnost i zaštita podataka

Razvojem tehnologija, cyber sigurnost postaje sve važniji aspekt, a izazovi vezani za sigurnost su sve veći.

Rješenja:

 • napredni algoritmi koji štite podatke tijekom prijenosa i pohrane
 • sigurnosni protokoli koji osiguravaju autentifikaciju i autorizaciju pristupa mrežnim resursima
 • redovita ažuriranja i provjere sigurnosnih sustava

7. Napredna analitika

Ovo je ključna komponenta pametnih mreža i smart grid tehnologija.

Omogućuje:

 • monitoring
 • kontrolu
 • predviđanje budućih potreba ponašanja mreže.

Korištenjem naprednih algoritama i velikih skupova podataka analitika:

 • pomaže pri optimizaciji rada mreže
 • smanjuje operativne troškove
 • poboljšava energetsku učinkovitost.

Budućnost?

Uloga pametnih mreža ima vrlo važnu ulogu u transformaciji energetskog sektora. Ove inovacije u energetici omogućuju tehnički, ali i sustavno održiv napredak. U budućnosti se očekuje daljnji napredak tehnologija koje će dodatno poboljšati učinkovitost i funkcionalnost.

Izvor:
geek.hr (Objavljeno: 23. svibnja 2024.)