Inflacija u veljači 2023.

Godišnja stopa inflacije u Hrvatskoj, u veljači 2023. usporila je rast na 11,9%, nakon što je u siječnju dosegnula visokih 12,7%.

Državni zavod za statistiku objavio je prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojem je u veljači stopa inflacije iznosila 11,9% u odnosu na veljaču 2022. godine, dok je u odnosu na mjesec ranije inflacija iznosila 0,2%.

Tako je stopa inflacije na godišnjoj razini smanjena treći mjesec zaredom, nakon što je u studenome 2022. godine dosegnula rekordnih 13,5%.

Procijenjena godišnja stopa inflacije prema skupinama proizvoda i usluga:

  • hrana, piće i duhan 15%
  • energija 13,4%
  • industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije 10,3%
  • usluge 8,9%

Na mjesečnoj razini, u odnosu na siječanj ove godine, cijene hrane, pića i duhana su stagnirali, kao i cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije, dok su cijene usluga poskupjele za 0,1%, a energije za 0,8%.

Izvor:
Ja Trgovac (Objavljeno: 2.ožujka 2023.)