Potrošačke cijene u Hrvatskoj porasle su u prosincu za 13,1%, dok je inflacija u cijeloj 2022. iznosila 10,8%.

Najnoviji statistički podaci pokazuju da je rast potrošačkih cijena usporio na godišnjoj razini. Godišnje stope inflacije više su mjeseci zaredom bilježile rekordne razine, a posljednji put u studenome, kada je inflacija iznosila rekordnih 13,5%.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju pale su na mjesečnoj razini te su u prosincu u prosjeku bile niže za 0,3%.

Za cijelu 2022. u prosjeku stopa inflacije iznosila je 10,8%. Na godišnjoj razini porasle su sve kategorije:

  • hrana i bezalkoholna pića      ↑ 19%
  • restorani i hoteli      ↑ 17,1%
  • pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva      ↑ 16,1%
  • stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva      ↑ 16%
  • odjeća i obuća      ↑ 12,1% 
  • razna dobara i usluge      ↑ 11,5% 
  • rekreacija i kultura      ↑ 9,6% 
  • prijevoz      ↑ 8,4%
  • alkoholna pića i duhan za      ↑ 5,3%
  • komunikacije      ↑ 0,9%

Promatrano prema posebnim skupinama, najveći porast cijena u prosjeku na godišnjoj razini ostvaren je u skupini prerađenih prehrambenih proizvoda, za 18%.

Prema HIPC (harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena), koji predstavlja usporedivu mjeru inflacije sa zemljama Europske unije, inflacija je na godišnjoj razini iznosila 12,7%.

Više informacija možete pronaći u članku dostupnom na linku.