Rast cijena proizvoda u Hrvatskoj

Rast cijena proizvoda na policama u Hrvatskoj bio je čak 20% veći od rasta proizvođačkih cijena. Po rastu cijena, Hrvatska je čak peta najgora u Europi.

Cijene hrane i pića na policama trgovina su, u prosincu 2022. godine u odnosu na prosinac 2021. godine, u Hrvatskoj porasle 19.7%, a podaci Europske asocijacije prehrambene industrije i Eurostata pokazuju da su proizvođačke cijene porasle 16%.

Iako su proizvođačke cijene na razini Europske unije pod utjecajem rasta ulaznih inputa (troškova energije, transporta, papira, ambalaže, radne snage i ostalih faktora) u istom mjesecu rasle 20.1%, rast cijena hrane i pića u trgovinama ostao je ispod tog iznosa, na 18.2%, a statistika pokazuje da su brojne druge europske države rast cijena hrane i pića uspjele održati ispod rasta proizvođačkih cijena.

Hrvatska nije iznimka, ali je i dalje peta najgora u Europskoj uniji po većem rastu potrošačkih cijena od proizvođačkih. Kada je u pitanju energija, podaci Eurostata navode da su u prosincu 2022. godine, proizvođačke cijene krutih goriva porasle 8% u odnosu na godinu ranije, dok su cijene goriva u Europskoj uniji pale za 5%.

Izvor:
index.hr (Objavljeno: 1. ožujka 2023.)