Postupak predfiltracije, taloženje. To je postupak kojim se iz vode uklanja pijesak, mulj, hrđa, pelud, mikroorganizmi, ugljična prašina itd.