U pravilu, HEP odobrava sve zahtjeve, ukoliko zadovoljavaju osnovne uvjete. Potrebno je prioritetno da je građevina legalizirana ili u postupku legalizacije te moraju biti “čisti” vlasnički odnosi ili imati javnobilježnički ovjerene suglasnosti suvlasnika. Također, projekt mora biti u skladu sa svim propisima. Ako Vaše kućanstvo ima obračunsko mjerno mjesto, HEP-ovu suglasnost za ugradnju elektrane ćete dobiti bez problema.