Možete, ali pri tome morate imati na umu kako HEP ne odobrava elektrane veće od 3,6 kWh.