Svoju godišnju potrošnju možete pronaći na računima za struju ili na aplikaciji http://mojracun.hep.hr/elektra/#!/izracun