OIEH prikupljanjem javno dostupnih podataka redovito analizira energetska kretanja u Hrvatskoj. Analiza za prva tri mjeseca ove godine pokazuje kako je ukupni promet električne energije u elektroenergetskom sustavu Hrvatske iznosio 6.858 GWh.

Ukupna proizvodnja električne energije u tom razdoblju iz elektrana u Hrvatskoj je iznosila 4.536 GWh od čega je proizvodnja iz neobnovljivih izvora iznosila 1.429 GWh, odnosno 31,5%, a iz obnovljivih 3.107 GWh, odnosno 68,5%.

Ukupna potrošnja električne energije iznosila je 4.660 GWh pri čemu je u Hrvatskoj potrošeno 4.615 GWh. Budući je raspoloživa energija bila veća od potrošnje viškovi su izvezeni na inozemna tržišta.

Obnovljivi izvori energije su u prva tri mjeseca ove godine u raspoloživoj energiji za pokrivanje potrošnje sudjelovali s 58,73% dok su neobnovljivi sudjelovali s 27,01%. Nuklearna elektrana Krško je s hrvatskim udjelom 50% kapaciteta sudjelovala s 14,25%. Zbog povećane proizvodnje hidroelektrana uvoz nije bio potreban u prva tri mjeseca 2023.

Hidroenergija čini najveći dio domaće proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. U prva tri mjeseca ove godine pokazuje prevladavajući udio proizvodnje, čak 68,94% što pokazuje i našu ovisnost o dobrim vremenskim uvjetima. Kad je suša i nema kiše, vidljiva je sva manjkavost oslanjanja na hidrocentrale i potreban je uvoz energije.

Sunčane su elektrane u istom razdoblju proizvele tek 0,39% ukupne obnovljive energije, no zato su vjetroelektrane proizvele 698 GWh i ostvarile udio od 22,18%. Elektrane na bioplin, biomasu i ostala obnovljiva goriva proizvele su 242 GWh električne energije i činile udio 7,79%.

Usporedbom prva tri mjeseca ove godine u odnosu na prva tri mjeseca prošle godine vidljivo je da su ostvareni vrlo povoljni energetski pokazatelji koji bi trebali donijeti dobre ekonomske rezultate u poslovanju energetskih tvrtki, prije svega HEP-a.

Tako je u prvom tromjesečju ove godine NE Krško proizvela 11 GWh više nego u istom razdoblju lani. Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prva tri mjeseca ove godine bila je veća za 516 GWh od proizvodnje u prva tri mjeseca lani. U promatranom je razdoblju proizvodnja hidroelektrana iz dotoka vode i akumulacija bila veća za 519 GWh, vjetroelektrana za 5 GWh i sunčanih elektrana za 8 GWh. Proizvodnja električne energije iz ostalih OIE bila je u usporednom razdoblju manja za 16 GWh.

Izvor:
Obnovljivi izvori energije Hrvatske (Objavljeno: 12. travnja)