Elektroenergetska kretanja u prvih sedam mjeseci 2023. godine

By Published On: 27 rujna, 2023Categories: Održivi razvojTags:
Elektroenergetska kretanja u prvih sedam mjeseci 2023. godine

Ukupni promet električne energije u elektroenergetskom sustavu Hrvatske u prvih sedam mjeseci ove godine iznosio je 15.552 GWh. Od toga je raspoloživa energija, odnosno potražnja iznosila 11.782 GWh. Izvozna bilanca s inozemstvom iznosi 1.086 GWh. Planirani izvoz u prvih šest mjeseci iznosio je 1.351 GWh, dok je planirani uvoz u srpnju bio 265 GWh. Neplanirani uvoz i izvoz bili su 3.505 GWh. Ukupna proizvodnja električne energije u razdoblju siječanj – srpanj iznosila je 10.016 GWh, od čega je proizvodnja iz neobnovljivih izvora iznosila 2.936 GWh, odnosno 29,3%, a proizvodnja iz obnovljivih 7.080 GWh odnosno 70,7%.

Ukupna potrošnja električne energije bila je 10.696 GWh pri čemu je domaća potrošnja iznosila 10.637 GWh, a reverzibilne hidroelektrane za crpljenje vode potrošile su 59 GWh. U prvih sedam mjeseci Hrvatski dio nuklearne elektrane Krško proizveo je 1.766 GWh električne energije. Raspoloživa energija u promatranom razdoblju bila je veća od ukupne potrošnje za 1.086 GWh te su ovi viškovi izvezeni na inozemna tržišta.

Velik značaj neobnovljivih izvora energije

Obnovljivi izvori energije u prvih sedam mjeseci proizveli su 60,1% ukupne raspoložive električne energije među kojima su najviše proizvele hidroelektrane s udjelom od 41,6%, dok su ostali obnovljivi izvori proizveli 18,3%. Neobnovljivi izvori proizveli su 24,9 % energije, a nuklearna elektrana Krško sudjelovala je s 15,0 % proizvodnje.

Hrvatska je s inozemstvom u prvih sedam mjeseci ove godine razmijenila 1.086 GWh električne energije, od čega je izvoz iznosio 1.351 GWh, a uvoz 265 GWh.

Ukupna proizvodnja obnovljivih izvora energije u prvih sedam mjeseci iznosila je 7.080 GWh, no ostvareno je i pražnjenje akumulacija u odnosu na početak godine u iznosu od 13 GWh pa je ukupna izdašnost obnovljivih izvora energije bila 7.067 GWh.

OIE ove godine očekuje proizvodnju od 11 TWh električne energije više, odnosno oko 27 TWh primarne energije.

Elektroenergetska kretanja u prvih sedam mjeseci 2022. i 2023. godine

U prvih sedam mjeseci ove godine, ostvareni su vrlo povoljni energetski rezultati u usporedbi s prošlom godinom te bi se oni mogli pozitivno odraziti na poslovanje energetskih tvrtki, prije svega Hrvatske elektroprivrede (HEP).

Nuklearna elektrana Krško proizvela je 35 GWh električne energije više nego lani, a radila je gotovo s nominalnom snagom.

Također, proizvodnja energije iz obnovljivih izvora bila je veća za 1.991 GWh. Pri tome se ističe rast proizvodnje hidroelektrane iz dotoka vode i akumulacija za 1.846 GWh.

Isto tako, vjetroelektrane su proizvele 58 GWh električne energije više nego prošle godine, a proizvodnja energije u sunčanim elektranama bila je veća za 112 GWh. Proizvodnja energije iz ostalih obnovljivih izvora doživjela je pad proizvodnje za 25 GWh.

Sadržaj akumulacija je bio manji za 13 GWh u odnosu na početak 2023., što je za 409 GWh bolje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U 2022. godini, kupljeno je 1.248 GWh električne energije, a ove godine smo zbog povećane proizvodnje hidrocentrala prodali viškove od 1.086 GWh električne energije. S inozemstvom je razmijenjena razlika energije od 2.334 GWh te su ostvareni izvrsni gospodarski rezultati.

Uzimajući u obzir razmjenu s drugim tržištima i ostvarene prosječne mjesečne cijene na Cropex-u u prvih sedam mjeseci 2023. i 2022., zaključuje se da je u Hrvatskoj u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvarena povoljnija vrijednost razmjene u iznosu od 466 milijuna eura gledajući ekonomski tržišnu vrijednost razmjene ove (prodaja) i prošle godine (kupovina).

Prijenos električne energije prema drugim regulacijskim područjima putem prijenosne mreže pao je za 426 GWh u promatranom razdoblju.

Usporedba hidroenergetske proizvodnje

Ukupna proizvodnja hidroelektrana u prvih sedam mjeseci ove godine iznosila je 4.972 GWh, od čega je iz neobnovljivih izvora proizvedeno 47 GWh. Energetska vrijednost dotoka vode za hidroelektrane za prvih sedam mjeseci iznosila je 4.912 GWh što je povećanje za 2.255 GWh u odnosu na 2023. godinu.

Svjetla predviđanja

Zabilježen je rast proizvodnje sunčanih elektrana te dobre proizvodnje vjetroelektrana, ali i smanjenje proizvodnje geotermalnih elektrana. Ako se ovakav razvoj nastavi za očekivati je da će udio OIE u ukupnoj energetskoj bilanci ove godine iznositi 20%.

Izvor:
OIE HRVATSKA (Objavljeno: 22. kolovoza 2023.)