Robna marka ili brend (eng. brand) je prepoznatljiva oznaka ili ime nekog proizvoda, koje često podrazumijeva i kvalitetu.

Brend označava sigurnost. Brend iza sebe ima lojalnost nekog dijela korisnika/kupaca. Na koji način stvoriti brend i osigurati održivi razvoj kompanije?

Proces brendiranja je višedimenzionalna operacija. Ona podrazumijeva komunikaciju, prepoznatljivost, ukupnu dostupnost i kvalitetu proizvoda/usluge. Dok pojedine kompanije i uspiju osigurati određeni stupanj kvalitete, većina se spotakne na komuniciranju te kvalitete prema korisnicima ili ne uspije omogućiti dovoljnu duboku penetraciju na tržištu kako bi bila što dostupnija svima zainteresiranima ili tko ima potrebu. Stvaranjem cjelokupne i višedimenzionalne branding strategije se kroz određeno vrijeme može kompaniju podići na zdrave temelje.

Branding strategija sastoji se od identiteta kompanije (vizualnog i verbalnog), ispravnog pozicioniranja kompanije te određivanja temeljnih vrijednosti kompanije kojih će se ona pridržavati na duge staze. U današnjem ubrzanom svijetu, gdje se promjene događaju u sve manjim vremenskim intervalima, jedino kvalitetno pozicionirane kompanije mogu ići u korak s vremenom, mijenjajući se no uvijek pridržavajući se svojih temeljnih postulata.

Jedan od primjera ispravnog pozicioniranja brenda je Apple, koji je postao jedan od sinonima za kvalitetu, no danas se suočavaju s pojavljivanjem sve kvalitetnije konkurencije, te će se morati odlučiti koja je njihova dugoročna politika cijena.

Glavni cilj brenda mora biti stvaranje lojalnih korisnika, a korisnici brend primarno doživljavaju kao emociju, odnosno osjećaj sigurnosti i percepciju kvalitete. Stvaranje vjernih korisnika, bi trebao biti cilj svake kompanije koja želi opstati na tržištu te se i dalje razvijati.