Beer game kao koncept učenja lanca opskrbe

By Published On: 15 siječnja, 2024Categories: Gospodarski trendoviTags:
Beer game kao koncept učenja lanca opskrbe

Važnost komunikacije u lancu opskrbe

Beer game je koncept učenja kojim se nastoji prikazati da lanac opskrbe ne predstavlja samo logistika te ističe važnost komunikacije, odnosno pravovremenog kolanja informacija među svim dionicima lanca opskrbe.

U savršenim uvjetima, lanac opskrbe trebao bi biti sposoban prilagoditi se promjenama u potražnji kupaca i osigurati optimalnu razinu zaliha, proizvodnju i isporuku. No, stvarnost nije savršena te lanac opskrbe nerijetko je izložen različitim poremećajima koji mogu dovesti do gubitaka te nezadovoljstva kupaca.

U upravljanju lancem opskrbe, jedan od najvećih izazova predstavlja fenomen koji se naziva efekt biča.

Efekt biča

Efekt biča predstavlja stanje u lancu opskrbe kada male promjene u maloprodajnoj potražnji uzrokuju velike fluktuacije u potražnji na razini proizvođača i dobavljača, čime fluktuacija su znatno veće narudžbe trgovaca prema dobavljačima, nego fluktuacije prodaje među
kupcima.

Naziv efekt biča nastao je jer se slično događa kada osoba pokreće bič, gdje se mali pokreti stvaraju blizu ručke, a pojačavaju se prema kraju biča.

Uzroci efekta biča

Postoje mnogi razlozi efekta biča, od kojih se ističu kompleksnost opskrbnog lanca, grupne narudžbe, manjak informacija te (ne)racionalno ponašanje.

Važno je utvrditi da navedeni uzroci rezultiraju netočne procjene potražnje, nedovoljne ili prekomjerne narudžbe, čime taj efekt ima negativne posljedice za sve sudionike u lancu opskrbe. Uzroci mogu biti i višak ili nedostatak zaliha, neefikasna proizvodnja i loša usluga
kupcima.

Kako bi se ovi, ali i mnogi drugi problemi riješili, bitna je komunikacija!

Beer distribution game

Kako bi se bolje shvatili mnogi poslovni koncepti, poželjno je učenje kroz iskustvo ili simulaciju.

Jedna od najučinkovitijih metoda učenja kroz koje se mogu vrlo dobro shvatiti izazovi koje uzrokuje efekt biča u lancu opskrbe predstavlja metoda Beer distribution game koju je osmislio Jay Wright Forrester na MIT Sloan School of Management 1960. godine, a bila je rezultat njegovog rada na dinamici sustava.

To je igra kroz koju se može doprijeti u samu suštinu lanca opskrbe kroz simulaciju stvarnih izazova s kojima se susreću poduzeća. Kroz simulaciju prošlih izazova s kojima su se susrela poduzeća se uči kako izbjeći te probleme danas.

Kako funkcionira?

Beer distribution game predstavlja simulaciju uloga u lancu opskrbe u kojem se sudionici igraju jedni s drugima. Cilj igre je zadovoljiti potražnju kupaca uz minimalne troškove zaliha i zaostataka. U igri se naglašava nužnost dobre komunikacije i dijeljenja informacija te
važnost suradnje svih dionika procesa lanca opskrbe, a sastoji se od 4 uloge lanca opskrbe.

Sudionici lanca opskrbe su proizvođač, distributer, dobavljač i trgovac, a postoje i 4 faze. Svaka faza ima svoju zalihu i narudžbu, a svaka od faze dobiva narudžbu od sljedeće faze u lancu opskrbe te isporučuje robu prethodnoj fazi.

Prisutan je dvotjedni vremenski zastoj između narudžbe i isporuke robe i trošak za držanje viška zaliha i zaostataka. Krajnji cilj igre je zadovoljiti zahtjeve kupaca uz minimalne izdatke za zaostale narudžbe i zalihe.

Povezivanje teorije i prakse

Beer Distribution Game uči nas iz prošlih izazova te priprema za buduće izazove koji se mogu naći pred lancima opskrbe već danas.
Važan je za sve dionike lanca opskrbe. Omogućuje shvaćanje važnosti njihovih odluka na cijeli lanac opskrbe te naglašava mogućnost poboljšanja performansi lanca opskrbe kroz bolju komunikaciju, suradnju i integraciju s ostalim fazama.

Svima unutar lanca opskrbe pomaže razviti vještine cjelovitog razmišljanja, analiziranja povratnih informacija te prilagodbe promjenjivim tržišnim uvjetima.

Možemo sa sigurnošću reći da je ova igra vrlo koristan alat jer povezuje teoriju i praksu u lancima opskrbe te je od pomoći za učenje o konceptima kao što su upravljanje zalihama, prognoziranje potražnje, planiranje proizvodnje, upravljanje odnosima s kupcima i
dobavljačima, upravljanje rizicima i optimizacija lanca opskrbe.

Izvor: Ja TRGOVAC (Objavljeno: 29. studenoga 2023.)