Zašto u Hrvatskoj nema interesa za balkonskim solarima?

By Published On: 2 veljače, 2024Categories: Solarne elektraneTags:
Zašto u Hrvatskoj nema interesa za balkonskim solarima?

Ugradnja solarnih elektrana na balkonske ograde novi je trend u Europi, posebice za one koji žele smanjiti račune za struju proizvodeći vlastitu energiju, a krov iz nekog razloga nije pogodan za ugradnju solara. U Njemačkoj je instalacija solara na balkon vrlo popularna, što dokazuju i brojke. U 2023. godini oko 270 000 kućanstava je postavilo balkonske solare čime se povećao udio solarne energije u energetskom miksu za 16% što predstavlja povećanje za 400% u odnosu na 2022. godinu.

Međutim, u Hrvatskoj za sada nema interesa za takvom investicijom. Usporedbe radi, u Hrvatskoj je udio solarnih elektrana u energetskom miksu nešto veći od 2%.

Smanjenje računa za struju

Balkonske elektrane su elektrane koje se postavljaju na balkon najčešće snage 600-800 W. Budući da su to elektrane male snage, takve su i koristi.

Balkonski solari služe primarno kako bi se smanjili računi za električnu energiju, a početna ulaganja u nabavu i ugradnju puno su manja od troškova postavljanja elektrana na krovove zgrada ili kuća.

Prednosti solara na balkonu

Prednost ovakvih elektrana je manja cijena u odnosu na druge vrste solara koje prosječno koštaju 500-800 eura. Druga prednost je relativno jednostavna montaža. Samo je potrebno postaviti panele na balkon i priključiti inverter na električnu utičnicu.

Balkonski solari se najčešće sastoje od dva solarna modula te mikroinvertera. Razlika između balkonskih solara i onih koji se postavljaju na krov je u tome što vlasnici balkonskih solara moraju potrošiti svu proizvedenu energiju te ne mogu predati višak u mrežu ili otkupiti višak proizvedene energije.

U Njemačkoj za balkonske elektrane nisu potrebne posebne dozvole. Samo je potrebna registracija kod lokalnog opskrbljivača energijom te u federalnoj agenciji.

Potencijalni razlozi nezainteresiranosti za solarima na balkonu

U Hrvatskoj za sada ne postoji potražnja za balkonskim solarima. Jedan od razloga je nedovoljno informacija o ovoj investiciji, iako to ne iznenađuje zato što ni potražnja za klasičnim solarima nije ogromna, međutim postoji rast zadnjih godina.

Jedna od prepreka interesa građana za ugradnjom balkonskih solara je nepostojanje zakonodavnog okvira. Naime, vlasnik elektrane na balkonu dužan je pratiti sve propise kao da postavlja klasičnu elektranu na krov kuće.

Isto tako, u Hrvatskoj su relativno niske cijene električne energije, u usporedbi s razvijenim zapadnim zemljama poput Njemačke. Zbog toga, postavljanje malih elektrana nije previše isplativo jer podmiruju samo mali dio potrošnje električne energije.