Godišnja stopa inflacije u studenome

Godišnja stopa inflacije u studenome u Hrvatskoj je iznosila 4,7%, što predstavlja najnižu stopu inflacije u više od dvije godine. Mjerene indeksom potrošačkih cijena, cijene dobara i usluga su u studenome 2023. godine,  u odnosu na studeni 2022., prosječno više za 4,7%. S obzirom na listopad, prosječno su manje za 0,1%.

Zabilježen je rast cijena u kategorijama hrana i piće te duhan za 7,4%, a usluga za 6,9%. Rast cijena industrijski neprehrambenih proizvoda bez energije bio je 4,8%. Pad cijena od 3,4% ostvaren je u kategoriji energija. Gledano na mjesečnoj razini, rast cijena od 0,2% zabilježen je u komponentama industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, hrana, piće te duhan.

S druge strane, pad cijena ostvaren je u komponenti energija. Zabilježen pad iznosi 1,7%, dok su prosječne cijene usluga ostale na istoj razini.

Najveći porast cijena u restoranima i hotelima

Prosječno najveći porast potrošačkih cijena od 12% na godišnjoj razini, prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, ostvaren je u restoranima i hotelima. Nakon toga slijedi rast cijena hrane i bezalkoholnih pića za 7,9%, odjeće i obuće za 7,5% te zdravlja za 6,1%. Nadalje, cijene rekreacije i kulture porasle su za 5,6%, obrazovanja za 5,4%, a alkoholnih pića i duhana te raznih dobara i usluga po svakoj skupini za 5,1%.

Godišnji rast cijena ublažen je padom cijena stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva za 0,5%. Na mjesečnoj razini, prosječno su se najviše povećale cijene odjeće i obuće za 1,4% te hrane i bezalkoholnih pića za 0,3%.

Pad cijena zabilježen je u prijevozu za 2%, restoranima za 0,6% te komunikacijama za 0,2%.

Mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, inflacija je u studenome 2023. godine u odnosu na studeni 2022., iznosila 5,5 %. U odnosu na listopad, cijene su bile niže za 0,4%.

Više informacija možete pronaći u članku dostupnom na linku: https://jatrgovac.com/

IZVOR: Ja TRGOVAC